સ્ત્રી – સુરેશ દલાલ

[‘મૌનનો ચહેરો’ પુસ્તકમાંથી સાભાર.]

ટ્રેનની રાહ જોતી
પ્લૅટફૉર્મ પર ઊભેલી એક સ્ત્રી
ટ્રેન આવી ન આવી ત્યાં તો
ચડી ગઈ ડબ્બામાં બિલ્લીની ઝડપે
પહોંચી સીધી ઑફિસમાં.
કોઈ મળે એટલે આપમેળે
હોઠ પર ગોઠવાઈ જાય સ્મિત
અને સ્મિતમાંથી પ્રકટી ઊઠે
ઍરકન્ડિશન્ડ ઑફિસમાં
ઠંડાગાર શબ્દો : ‘ગુડમૉર્નિંગ’.

સાંજે ફરી પાછું
એનું એ જ ચક્ર.
ટ્રેનની રાહ જોતી
પ્લૅટફૉર્મ પર ઊભેલી એ સ્ત્રી.
ટ્રેન આવી ન આવી ત્યાં તો
ચડી ગઈ ડબ્બામાં બિલ્લીની ઝડપે
પહોંચી સીધી ઘેર.

બાળકો તરફ જોયું ન જોયું
અને રસોડાની સોડમાં લપાઈ ગઈ.
સૌને જમાડ્યાં, જમી.
જિંદગી ઊગી અને આથમી
અને કોઈને પણ
‘ગુડ નાઈટ’ કહ્યા વિના
સૂઈ ગઈ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

22 thoughts on “સ્ત્રી – સુરેશ દલાલ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.