ઘૂમવાની છે – ભરત વિંઝુડા

ગામ આખામાં ઘૂમવાની છે
વાતને પગ છે, ચાલવાની છે

આ જગ્યા વૃક્ષ વાવવાની છે
કે પછી ઘર બનાવવાની છે ?

જોઈને આસપાસ પરીઓ, તું
સ્વર્ગમાં યાદ આવવાની છે

મારી પહેલી ને આખરી ઈચ્છા
તારી ઈચ્છાઓ જાણવાની છે

તેં કરી વાહ વાહ જેની બહુ
એ ગઝલ તો મઠારવાની છે

આગ આકાશમાં જ લાગી છે
જે સહુને જિવાડવાની છે

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “ઘૂમવાની છે – ભરત વિંઝુડા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.