સંપૂર્ણ ચાણક્ય નીતિ – ચાણક્ય

[ લોક-વ્યવહાર અને રાજનીતિનાં રહસ્યોને સરળ ભાષામાં સમજાવતી વિશ્વપ્રસિદ્ધ કૃતિ ‘ચાણક્ય નીતિ’ના પુસ્તક ‘સંપૂર્ણ ચાણક્ય નીતિ’માંથી સાભાર. પુસ્તક પ્રાપ્તિની વિગત લેખના અંતે આપવામાં આવી છે.]

[1]
अत्यंतकोप: कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम ।
नीचप्रसंग कुलहीनसेवा चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम ।।

[ નરકમાંથી સંસારમાં આવતા જીવનાં મુખ્ય લક્ષણ છે – ક્રોધી સ્વભાવ, કડવી વાણી, નિર્ધનતા અને પોતાના જ સ્વજનો સાથે દ્વેષભાવ, કુસંગ તથા અધમ મનુષ્યોની સેવા. ]

અત્યંત ક્રોધ, કટુ વાણી, દરિદ્રતા, પોતાના જ સ્વજનો સાથે વૈરવૃત્તિ, નીચ લોકોનો સાથ, કુળહીનોની સેવા –નરકમાં વસતા આત્માનાં લક્ષણો છે. પૃથ્વી ઉપર જ સ્વર્ગ અને નરક છે. મનુષ્ય પોતે જ પોતાની આસપાસ સ્વર્ગ કે નરકનું નિર્માણ કરે છે. જે વ્યક્તિનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો હોય, જેની વાણીમાં કડવાશ જ હોય, જે દરિદ્ર હોય અને પોતાના જ સ્વજનોનો દ્વૈષ રાખતો હોય તેને સુખ-શાંતિ ક્યાંથી મળે ? સ્વર્ગ એટલે સુખ-શાંતિ અને નરક એટલે આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ. જે દુર્જનોનો સંગ કરે તેની પાસે સજ્જનો ક્યારેય ફરકે નહિ અને તેનું તમામ સ્તરે પતન થઈ જાય છે. છેવટે તેને કુળહીન મનુષ્યોની સેવા કરવાનો વખત આવે છે.

[2]
आयुः कर्म च वितं च विधा निधनमेव च ।
पचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ।।

[ આયુષ્ય, કર્મ, ધન, વિદ્યા અને મૃત્યુ – આ પાંચ બાબતો જીવ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે જ નક્કી થઈ જાય છે.]

જ્યારે જીવ તેની માતાના ગર્ભમાં આકાર લે છે ત્યારે જ વિધાતા તેનું આયુષ્ય, કર્મ, તેની ધન-સંપત્તિ, વિદ્યા અને તેનું મૃત્યુ નક્કી કરી નાંખે છે. તેમાં પછી ક્યારેય કોઈ ફેરફાર કરી શકતું નથી. આ કારણે જન્મ પછી દરેક વ્યક્તિએ નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવું જોઈએ અને ફળની આશા ન રાખવી જોઈએ. તેને જે મળવાનું છે તે કોઈ રોકી શકશે નહિ. તેના નસીબમાં જે નહિ હોય તેનો શોક કરવો જોઈએ નહિ.

[3]
धर्माडडख्याने श्मशाने च रोगिणां या मतिर्भवेत ।
सा सर्वदैव तिष्ठेश्चेत को न मुच्येत बन्धनात ।।

[ ધાર્મિક કથા સાંભળતી વખતે, સ્મશાનની ધરતી પર અને રોગિષ્ઠ વ્યક્તિના મનમાં જે સદવિચારો ઉત્પન્ન થાય છે તે વિચારો હંમેશા માટે સ્થિર રહે તો મનુષ્ય સંસારની મોહમાયા અને બંધનમાંથી છૂટી શકે છે. ]

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ધાર્મિક ઉપદેશ સાંભળે છે ત્યારે તેના મનમાં ઉત્તમ વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે. તેવી જ રીતે જ્યારે મનુષ્ય કોઈ મૃત વ્યક્તિના અગ્નિ સંસ્કાર માટે સ્મશાન જાય છે તો તેને સમજાય છે કે જીવન કેટલું ક્ષણભંગુર હોય છે. તે સમયે તેના મનમાં પાપ મુક્ત થવાની ઈચ્છા જાગૃત થાય છે. તેવી જ રીતે બીમારીના સમયે વ્યક્તિ ભગવાનને યાદ કરે છે. ચાણક્યનું કહેવું છે કે જો વ્યક્તિ કાયમ માટે આવી રીતે વિચારતો થઈ જાય તો સંસારના બધાં જ બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.

[4]
अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः ।
उतमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम ।।

[ અધમ પુરુષને ધનની ઈચ્છા હોય છે અને મધ્યમ પુરુષને ધન અને સમ્માન બંનેની કામના હોય છે જ્યારે ઉત્તમ પુરુષ માત્ર સમ્માન ચાહે છે. મહાપુરુષોનું ધન માન-સમ્માન જ હોય છે.]

નીચ અને અધમ મનુષ્યોને માત્ર ધનની જ લાલસા હોય છે. તેઓ ધનને જ સર્વસ્વ માને છે. ધન મેળવવાથી આખી દુનિયા વશમાં કરી શકાય છે તેવી દુર્બુદ્ધિવાળા તે હોય છે. લોભ-લાલચ પાછળ તેઓ અંધ હોય છે. મધ્યમ પુરુષ અર્થાત સામાન્ય મનુષ્યને ધનની ઈચ્છા હોય છે, પણ સ્વમાનના ભોગે નહિ. તે પોતાની મહેનતનું ફળ માગે છે. તેને અપમાન વેઠીને ધન લેવું ગમતું નથી. તે સમ્માન સહિત ધનની ઈચ્છા રાખે છે, પરંતુ મહાપુરુષો તો માત્ર માન-સમ્માનની ખેવના કરે છે. તેમને મન માન-સમ્માન જ સાચું ધન હોય છે. તે સમાજમાં પૂજનીય, વંદનીય ગણાય છે. એમને મન ધન ધૂળ સમાન હોય છે.

[5]
पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्यनेकशः ।
आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा ।।

[ જેઓ વેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા છતાંય આત્મા-પરમાત્માના સંબંધ વિશે કશું નથી જાણતા, તેઓ આત્મજ્ઞાન મેળવ્યા વિના રહી જાય છે. ચાણક્યે આવા લોકોને કડછી સાથે સરખાવ્યા છે. જેમ કડછી સ્વાદિષ્ટ શાકમાં ફરે છે, પણ સ્વાદની મજા માણી શકતી નથી. તેવી જ પરિસ્થિતિ આ અજ્ઞાનીઓની હોય છે. ]

શાસ્ત્રોને વાંચી અને સમજી-વિચારી તેને જીવનમાં ઉતારવાથી તેનો અભ્યાસ અર્થપૂર્ણ નીવડે છે. જો શાસ્ત્રો વાંચ્યા પછી પણ માણસને આત્મજ્ઞાન ન લાધે તો તેનો શાસ્ત્રાભ્યાસ નિરર્થક સાબિત થાય છે.

[6]
न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्संसारविच्छितये
स्वर्गद्वारकपाटपाटनपटुधर्मोडपि नोपार्जितः ।
नारीपीनपयोधरोरुयुगलं स्वप्नेडपि नालिगितं
मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम ।।

[ જે વ્યક્તિએ સંસારરૂપી જાળને કાપવા માટે ભગવાનનું સ્મરણ નથી કર્યું અને સ્વર્ગના દ્વારે પહોંચવા માટે જેણે ધર્મરૂપી ધનનો સંગ્રહ નથી કર્યો, જેણે સ્વપ્નમાં પણ નારીને પ્રેમ નથી કર્યો, તેવી વ્યક્તિ યુવાનીમાં તેને જન્મ આપનાર માતાના યૌવનરૂપી વૃક્ષને કાપનાર કુહાડો જ છે કે બીજું કંઈ ? ]

તમે પૃથ્વી પર જન્મ લીધો છે, કંઈક નવું કરો, કંઈક સિદ્ધ કરો, જેથી જીવનમાં કંઈક મેળવ્યાનો આનંદ મળે. તમને પેદા કરનાર માતાએ તમારો નવ માસ સુધી ભાર વેઠ્યો છે તેને વ્યર્થ ન જવા દો. જ્યારે એક માતા બાળકને જન્મ આપે છે ત્યારે તે બાળક પાસે અનેક અપેક્ષા રાખે છે, તેના માટે ઘણાં સપનાં જુએ છે. તેને પૂરાં કરવા પ્રયત્ન કરો.

[7]
गुणाः सर्वत्र पूजयन्ते न महत्योडपि सम्पदः ।
पूर्णेन्दु किं तथा वन्घो निष्कलड्को यथा कृशः ।।

[ દરેક જગ્યાએ વ્યક્તિનો આદર-સત્કાર તેના ગુણોના કારણે જ થાય છે. દુર્ગુણોના ભંડાર સમાન વ્યક્તિ પાસે અખૂટ ધનસંપત્તિ હોવા છતાંય તેને આદર-સન્માન પ્રાપ્ત નથી થતાં. ડાઘ વિનાના, આછો પ્રકાશ આપનાર બીજના ચંદ્રની જે રીતે પૂજા થાય છે, તેવું તો પૂનમના ચંદ્રને પણ સન્માન નથી મળતું. ]

તેનો ભાવાર્થ એ છે કે પૂનમના ચંદ્રમાં અનેક ધબ્બા દેખાય છે, જ્યારે બીજનો ચંદ્ર એક પાતળી રેખા જેવો હોય છે. જેમાં કોઈ ડાઘ નથી હોતો એટલે જ સંપૂર્ણ ચંદ્ર કરતાં તે વધુ સુંદર લાગે છે. આ ઉદાહરણ આપી ચાણક્ય કહે છે કે સાફ ચારિત્ર્યવાળી ગુણવાન વ્યક્તિની સહુ કોઈ પ્રશંસા કરે છે અને તે આદરને પાત્ર બને છે.

[8]
न निर्मितः केन न दष्टपूर्वः न श्रूयते हेममयः कुरड्रः ।
तथाडपि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।।

[ આજ સુધી ન તો સોનાના મૃગ (હરણ)નું અસ્તિત્વ હોવાના પુરવા મળ્યા છે કે ન તો કોઈએ તેને જોયું છે. તેમ છતાંય શ્રીરામચંદ્ર સોનાના મૃગ (હરણ)ને પકડવા તેની પાછળ દોડ્યા હતા. એક વાત છે કે જ્યારે વ્યક્તિનો ખરાબ સમય અથવા નિરાશાના દિવસો આવે છે, ત્યારે તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે.]

ચાણક્ય આ શ્લોક દ્વારા સમજાવે છે કે પોતાના ખરાબ સમય દરમિયાન ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર પણ સૂઝબૂઝ ગુમાવી સોનાના મૃગ પાછળ દોડ્યા હતા તો આવા સંજોગોમાં કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિ અવિચારી પગલું ભરી જ શકે છે.

[9]
परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सताम ।
नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे ।।

[ જેઓનાં મનમાં બીજાઓ માટે ઉપકાર કરવાની ભાવના રહેલી હોય છે, તેઓની મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય છે અને તેઓને ડગલે ને પગલે ધનસંપત્તિ મળે છે.]

ચાણક્ય કહે છે કે બીજા લોકોનું ઉત્તમ થાય તેવું ઈચ્છનારી વ્યક્તિનું તો કુદરત પણ કશું નથી બગાડતી. બીજા લોકોનું ખરાબ થવાની ઈચ્છા રાખનારને પોતે જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. બીજાને નુકશાન ન કરનારને કોઈ હેરાન નથી કરતું. દરેક તેને આદર જ આપે છે.

[10]
दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोतरदायकः ।
ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ।।

[ દુષ્ટ પત્ની, ઠગ મિત્ર, આજ્ઞામાં ન રહેતો સેવક અને સાપનો ઘરમાં વાસ – આ ચાર બાબતો મૃત્યુ સમાન છે.]

પતિ અને પત્ની સંસારરૂપી રથનાં ચક્ર છે. તે બરોબર ન ચાલે તો સંસારમાં ડગલે ને પગલે વિઘ્ન ઊભાં થાય છે. દુષ્ટ પત્ની પોતાના પતિ માટે અભિશાપરૂપ હોય છે. તે સજ્જન પુરુષનું જીવવું હરામ કરી નાંખે છે. દુષ્ટા પત્નીના સ્વાર્થના ધસમસતા પ્રવાહમાં ઘરની સુખ-શાંતિ તણાઈ જાય છે અને જે ઘરમાં શાંતિ ન હોય તેનું સમાજમાં કોઈ સ્થાન હોતું નથી. કહેવાય છે કે જેને સાચો મિત્ર મળે તે વ્યક્તિ ભાગ્યશાળી હોય છે. સાચા મિત્ર મળવા બહુ મુશ્કેલ છે. સુખમાં સાથી બનવા કોણ તૈયાર થતું નથી ? મન-કમને સુખમાં તો બધા ગુણગાન ગાય છે, પણ વ્યક્તિ મુશ્કેલીના મહાસાગરમાં ફસાઈ જાય ત્યારે તેનો હાથ પકડે તે જ સાચો મિત્ર. તાલીમિત્રો તો પવન ફરે તેમ પોતાનો સઢ ફેરવી લે છે અને ઊગતા સૂર્યને પૂજવા લાગે છે. સેવક આજ્ઞાકારી અને વફાદાર હોવો જોઈએ. તે સ્વામીના કહ્યામાં ન હોય તો કુટુંબ કે પેઢીના અન્ય સભ્યો પણ સ્વામીની અવગણના કરવાના. ઉદ્ધત સેવક સ્વામીની પ્રતિષ્ઠા ઉપર પાણી ફેરવી દે છે. સાપનો ઘરમાં વાસ હોય તો તે ગમે ત્યારે ડંખ મારે છે. તેનો વહેલી તકે ઘરમાંથી નિકાલ કરવો જોઈએ.

[કુલ પાન : 174. કિંમત રૂ. 75. પ્રાપ્તિસ્થાન : આર. આર. શેઠની કંપની. ‘દ્વારકેશ’, રૉયલ એપાર્ટમેન્ટ પાસે, ખાનપુર. અમદાવાદ. ફોન : +91 79 25506573]


· Print This Article Print This Article ·  Save article As PDF ·   Subscribe ReadGujarati

  « Previous કવિ-સંમેલન – સુરેશ જોષી
પ્રસાદ (ભાગ-2) – દેવેન્દ્ર એલ. ત્રિવેદી Next »   

123 પ્રતિભાવો : સંપૂર્ણ ચાણક્ય નીતિ – ચાણક્ય

 1. raj says:

  Resp.Mrugeshbhai
  Thank you for such agood article
  raj

 2. Dear Sir,

  This Article is realy varry nice…..I am regular reader of read gujarati and i realy apresiate & congratiulate you…..i like changes you have done…..but can’t you upload full gujarati books? like this one ..sampurna chanakya niti and many other famous gujarati books….

 3. umesh says:

  hi friends,
  any one have chankya “kotilya niti” book of published by sastu sahitya prakashan… then pls contact me umeshk025@gmail.com……

 4. ખુબ સરસ વાતો કહિ ચાનક્ય નિતિ વિશે.આવા લેખો દરોજ આપો..

 5. VERY NICE ARTICLE……

 6. Ajay says:

  ખુબ સરસ્

 7. Jay Shah says:

  This was more of philosophy than politics… ચાણક્ય તો રાજનીતી માં પારંગત હતા… આમા તો મને જાણે ગીતોપદેશ લાગ્યો…. આ ચાણક્ય નીતી નથી…

 8. Paresh says:

  Is this a joke? Are you serious about the title?

  • Editor says:

   શ્રી પરેશભાઈ,

   કદાચ આપ રીડગુજરાતીના સ્વરૂપથી પરિચિત નહીં હોવ તેમ લાગે છે. રીડગુજરાતી પર જે તે પુસ્તકમાંથી થોડોક અંશ લઈને પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. એ સાથે જે તે પુસ્તકનું નામ શીર્ષક તરીકે રાખવામાં આવે છે. આ પુસ્તકનું નામ ‘સંપૂર્ણ ચાણક્ય નીતિ’ છે જેથી આ લેખનું શીર્ષક એ પ્રમાણે રાખવામાં આવ્યું છે. કહેવાનો અર્થ એવો નથી કે ફક્ત આ દશ શ્લોકમાં જ સંપૂર્ણ ચાણક્યનીતિનો સમાવેશ થાય છે ! લેખની શરૂઆતની નોંધ એનું સ્પષ્ટીકરણ છે.
   -તંત્રી.

 9. raj says:

  Resp.Mrugeshbhai,
  Is it possible, more articles from chanakyaniti?
  whenever you get room or time to publish it?
  thanks
  raj

  • Editor says:

   જરૂર શ્રી રાજભાઈ, હું ફરી ક્યારેક વધારે આ પ્રકારના લેખો માટે કોશિશ કરીશ. આભાર.

 10. Ankita says:

  સુંદર ઉપદેશ. ચાણક્ય નીતિ વિષે જાણ હતી પરંતુ આટલું સરસ વર્ણન આજે પ્રથમ વાર જાણવા મળ્યું આભાર

 11. ઘણા દિવસથી જેની રાહ હતી તે મલ્યુ.

 12. DHIREN says:

  अदभुत्

 13. Sudhir says:

  It’s wonderful Article……

 14. મને ચનક્ય બોવ ગેમે ચે. એ બોવ ચલાક ચે એત્લ તેમે પન એ વચો અને ગ્નન મલ્વો. ત્ય્ર ઇત ઓકે ગોૂદ બ્યે થન્ક્યોઉ.

 15. અદભુત! અમે શોધમાઁ હતા ખોબો પાણીની અને તમે તો આખે આખો કુવો ધરી દીધો, બાપલ્યા!!! ઘણી ખમ્મા તમોને! અમોને આવુ નિતનવુ પીરસતા રહેજો વ્હાલા! જેથી આગળની પેઢીને પણ ખબર પડે કે આ દુનિયાને દિશા આપણે બતાવતા હતા, બતાવીએ છીએ અને સદા બતાવતા રહીશુ……
  આપનો ખુબ ખુબ આભારી

 16. સુ ચાનક્યનિતિથિ ભ્રસ્તાચારિ નેતાઓને પાથ ભનાવિ સકાય?

 17. amrut says:

  thanks jo me nahi janta tha wo a sab padne ke bad samja hu aur ae kosis karuga ke ye bate padne ke bad ek achha insan ban saku god blesh you

 18. pooja joshi says:

  nice……

 19. SATISH SUTHAR says:

  chanakya niti ……

  very nice…

 20. natvar patel says:

  ચાણક્ય નીતિ ના આવા લેખ લખતા
  રહેજો જેથી કરીને નવી પેઠી ને ખબર
  પડે કે ચાણક્ય જેવા મહાન વિદ્વાન
  પુરુષ હિન્દુસ્તાન જેવા દેશ માં થઇ
  ગયા.ખુબ ખુબ આભાર

 21. rohit.parmar (patri-kutch) says:

  Saras

 22. MAYURDHVAJSINH CHUDASAMA says:

  very informative article ! thanks! jay hind! jay bharat! jay gujarat!

 23. good very good aavu navu navu amne janavata rahejo jethi ame yungster chie etle amne khabar pade thanks

 24. ખુબ જ સરસ માહિતી આપવામાં આવી છે સંપુર્ણ ચાણક્ય નીતિ બુકમાંથી.
  તમારો ખુબ ખુબ આભાર.

 25. shailesh suthar says:

  તમારો ખુબ ખુબ આભાર.

 26. hema says:

  ખ્ રેખર ખુબ સરસ.

 27. taneraj jadeja says:

  આપનો આભાર
  જય માતાજી

 28. Patel Hardik R says:

  વેરિ ગુડ્

 29. virendra jadeja says:

  thanks for the article

 30. Nidhi Patel says:

  I like chankya niti very much.

 31. Abhishek Joshi says:

  ખુબ ખુબ સારાસ અને સામજ વા લયાક્

 32. vinod b. nisar {kharoi} says:

  બહુ સરસ

 33. HARSH N JOSHI says:

  સરસ

 34. hitesh says:

  verry good

 35. બહુ સરસ છે; વેરિગુઙ.ખુબ ખુબ આભાર. થેન્ક્સ.

 36. bhavesh tank says:

  સરસ ચન્ક્ય નિતિ છે બધા વાચવુ જોએ

 37. Anand says:

  બહુ સરુ લગ્યુ

  & knowledgable

 38. rakesh patel bhumel says:

  વેરિ ગુડ્

 39. chirag pandya says:

  વેરિ ગુડ્…………………

 40. Ajay Mehta says:

  ભગવાન ચાણક્ય ઇસવેીસન ૬૦૦ નેી સાલ મા થૈ ગયા, આજ સુધેી આવો વિર્લો પેદા થયો નથેી, એ તો દૈવેી તત્વ જ હોય શકે.

 41. Prakash R Panchal says:

  I really like smpurna chanakya niti. I am also having hindi book of chanakya. If you have whole book in Pdf I would like to have same and if I have to pay something I will.

 42. suketu says:

  khub sarar chankaya vat 6e..mane bov j game 6e..mara email id ma sent karava hu request karu 6u..plz

 43. PANSURIYA NILESH says:

  VERY VERY GOOD
  I LIKE IT

 44. Shivam Suthar says:

  I like the chankya niti…

 45. Absolutely Good… Thanks Dear

 46. yogesh darji says:

  i like chankya niti

 47. rakesh parmar says:

  This Article Is Very Very Good And I Really Like Sampurna Chankya Niti.

 48. Mayur patel says:

  Reading is not only my hobby but also my life

 49. ahir pratipal says:

  thanks for the article

 50. સરસ કામ છે આભાર

 51. Jitendra solanki says:

  જોરદાર

 52. ashokbhai prajapati says:

  ભગવાન ચાણક્ય ઇસવેીસન ૬૦૦ નેી સાલ મા થૈ ગયા, આજ સુધેી આવો વિર્લો પેદા થયો નથેી,

 53. khodidas malani says:

  I really like smpurna chanakya niti. I am also having hindi book of chanakya. If you have whole book in Pdf I would like to have same and if I have to pay something I will.

 54. mahendra rathod says:

  Amazing true knowledge i like it

 55. jayant kangad (hapa) says:

  ખુબ આભાર ચાણકય નીતી થી ઘણુ શીખવા મળ્યુ ફેન્‍ટાસ્‍ટીક

 56. Gopalbhai G Saparia Rajakot says:

  સમ્પુર્ન ચાણકયક્ નિતિા વાચિ આનન્દ્ થયો આપેલ અધુરિ વિગત પુરન્ણ્ કરાવવા ક્રુપા કર્ર્શો ધન્વદ

 57. GIRDHAR VAGH says:

  JO AA BOOK VIDYARTHI ONAA SCHOOL ABHYAAS MA RAAKHVAMA AAVE TO TEMANO BUDHI AANK VADHE TEMA KOI SAK NATHI

 58. Rakeh chaudhary says:

  Khub saras

 59. anish damri says:

  ચાનક્ય નિ નિતિ સાથે જિવન વિતાવનાર વ્ય્કતિ જિવન મા ક્યારે પન પરિનમ થિ નહિ નિ ચિન્તા નહિ કરે

 60. dipti says:

  This book is very nice…i always love and respect to chankya …and he is one of my favorite.i always want to follow him rules…thanking you

 61. Dinesh Bhammar says:

  Very good

 62. Parth Patel says:

  it is really nice book,
  love u chankya……….for the incredible through…….

 63. Bachubhai Patel says:

  Very good article for knowlege

 64. Piyush Vadhel says:

  Thanks a lots for this sir..

 65. Ashish Patel says:

  બહુજ સરસ

 66. hardash ahir says:

  Wah

 67. dinesh patel says:

  Chankya niti ne jivan ma utarva layak che phakta vanchva mate nahi

 68. Sunil says:

  આ સરસ

 69. PRASHANT says:

  very nice and useful for life

 70. vikas says:

  its realy true. i like it.

 71. naresh jamod says:

  Thanks

 72. ankita shiroya says:

  nice story…i like this..

 73. sonu says:

  yes its good.

 74. hitesh m joshi says:

  Shree chankya pase thi swachh jivan jiv va mate no rasto malyo.je vat school.samaj.family.dosto.pase shikhva janva nathi malyu te shree chankya a samaj ne banavyu.hu temno kubaj aabhari chhu.he is god in prithvilok

 75. dr.ketan says:

  i m very impress from chanky .

 76. dr.ketan says:

  chanky niti is the best niti and if we have to do something diffrent thn pls use that niti so 100 person that person will be sucess in his life

 77. Chanakya is very great persone in our indian history.His ideas are very useful in our politics.I very like their ideas and their personality. Their ideas always give us a wonderful thought,it help us to face any problem.chankya have a power of words.so, thak you very much to wrote sampurna chankya niti.write more and more about other great person,and spread their ideas.

 78. chankya is the best witty.
  I like and always inspire by chankya’s thoughts.so thank to you becuase you make small but sweat chanakya niti.

 79. pruthak says:

  સ્ત્રીઓના ચરિત્ર અંગે કેમ આવું
  વિચારતા ..હતા ચાણક્ય ???એના વિસે જણાવા વિનંતી..

 80. Dharmesh says:

  ખુબ સરસ

 81. Aayush says:

  Jivann ma utarava jevu se a vicharo

 82. Bhavesh Jadav says:

  very nice artical

 83. dangar hitesh says:

  khub sars mahiti mali

 84. sanjay panchal says:

  Chanakya Neeti Books Read Always Positive Thinking Come & Work Easily Move………..

 85. jadeja vikramsinh says:

  ખૂબ જ સરસ લેખ છે

 86. Kamlesh solanki says:

  Thanks a lots bahu saral bhasha ma varan kryu che…

 87. Ranaji says:

  Chankya is my favourite hero

 88. ANJANABEN UJMABHAI says:

  Basu sars chhe bhai chalya niti

 89. Hetal Vaghela says:

  ખુબ જ સરસ્

 90. Vaishaliba says:

  Very nice

 91. Rippal Nagar says:

  Chankya is very intelligent and great person in our indian history. His ideas and though are very powerful. I like chankya niti book. I think we should have keep his lession in our life..

 92. Dipak talpada says:

  Very nice … Chankya niti pramane aa kalyugma sacho manas Maryo jay chhe to eva manasne bachavi shakay tevo koi ukel janavava maherbani karshoji

 93. Solanki jignesh says:

  Nice education chanakya niti

 94. Dj says:

  I want Vidur Niti book in gujarati language

 95. Hasmukh Patel says:

  એક દમ મસ્ત્

આપનો પ્રતિભાવ :

Name : (required)
Email : (required)
Website : (optional)
Comment :

       


Warning: Use of undefined constant blog - assumed 'blog' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/11/d387862059/htdocs/wp-content/themes/cleaner/single.php on line 54
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.