એક વિરામ – તંત્રી

પ્રિય વાચકમિત્રો,

નાદુરસ્ત સ્વાસ્થ્યને કારણે આજે ગુરુવારે તેમજ આવતીકાલે શુક્રવારે નવા લેખો પ્રકાશિત થઈ શકશે નહિ, જેની નોંધ લેશો. શનિવારે નવા બે લેખો સાથે ફરી મળીશું.  ઈ-મેઈલ તેમજ ટપાલથી લેખો મોકલનાર સૌ લેખકમિત્રોને થોડો સમય પ્રતિક્ષા કરવા વિનંતી. લેખોની સમીક્ષાના કાર્યમાં થોડો વિલંબ થયો હોવાથી આપને પ્રત્યુત્તર પાઠવી શકાયો નથી. અસુવિધા માટે ક્ષમા કરશો.

લિ.
તંત્રી, રીડગુજરાતી.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

15 thoughts on “એક વિરામ – તંત્રી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.