બળાપો – બકુલેશ દેસાઈ

વૈશાખ-જેઠ માસની બળબળતી આગ છું
ઝરમર રૂપે તું આવે તો શબ્દોનો બાગ છું

આઘાત છે અતીતના ને ભાવિ ધૂંધળું…..
પળભરના તારા સંગનો હું રંગરાગ છું.

હમણાં તો ગૂંચળું નર્યું પળને કરંડિયે,
જેવા વહાવે સૂર તું, મદહોશ નાગ છું !

વરદાન દીર્ઘ આયુનું પહેલાં ગમી ગયું !
જાણ્યું અનુભવે કે હું એકાકી કાગ છું !

છે રામનાં રખોપાં એવું હું કહું અને
મંદિરની સીડી પર થતી હું નાસભાગ છું !

કૃપાકટાક્ષ મારી ઉપર તારો ક્યાં થયો !
હું આજની પળેય જો, યત્નો અથાગ છું !

માની લીધું નજીવું છે મારું વજૂદ, પણ
કોઈ વિરાટ યોજનાનો હુંય ભાગ છું !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “બળાપો – બકુલેશ દેસાઈ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.