ગઝલ – નૈષધ મકવાણા

બીજ એવું વાવ, કે ફાલી ફૂલી શકે,
નિષ્ઠા તું ટકાવ કે ફાલી ફૂલી શકે.

જિંદગી છે ચંદન જેમ ઘસીને જો,
ખુશ્બૂ એ પ્રસરાવ, કે ફાલી ફૂલી શકે !

કષ્ટ ને કઠિનાઈ, તો હરડગર મળે,
કષ્ટોને જલાવ, કે ફાલી ફૂલી શકે !

અભાવ હો ભલે, તું સ્વભાવ એવા કર,
છોડ તું તનાવ, કે ફાલી ફૂલી શકે !

સહજ બધાં કૈં તારા જેવા હોય નહીં,
સૌના રાખ લગાવ, કે ફાલી ફૂલી શકે.

તું જ તારો નેતા ને તું જ તારો સેવક,
રાખ એ પ્રભાવ, કે ફાલી ફૂલી શકે !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

8 thoughts on “ગઝલ – નૈષધ મકવાણા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.