વાચકમિત્રોને…. – તંત્રી

પ્રિય વાચકમિત્રો,

સર્વર પરની ટેકનીકલ ક્ષતિને કારણે ઘણા વાચકમિત્રો રીડગુજરાતી જોઈ શકતા નથી. આ કારણસર રીડગુજરાતીને અન્ય નવા સર્વર પર સ્થળાંતરિત કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, આ કારણસર આ સપ્તાહના અંત સુધી નવા લેખો આપી શકાશે નહિ. અસુવિધા માટે ક્ષમા કરશો. આ સમસ્યાના કાયમી ઉકેલના ભાગરૂપે આ પગલું અત્યંત જરૂરી હોવાથી સાઈટનું કાર્ય સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે. નવા બે લેખો સાથે ખૂબ જ જલ્દી મળીશું. આ સ્થળાંતર દરમિયાન સાઈટ વધુમાં વધુ 24 કલાક માટે બંધ રહી શકે છે, જેની નોંધ લેશો.

આભાર.

લિ.
મૃગેશ શાહ, તંત્રી
રીડગુજરાતી.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “વાચકમિત્રોને…. – તંત્રી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.