- ReadGujarati.com - http://www.readgujarati.com -

કાગળિયામાં છે ? – અનિલ ચાવડા

લાખ પ્રશ્ન ઝળઝળિયામાં છે,
‘લખાણ શું કાગળિયામાં છે ?’

સૂક્કી તુલસી લીલી થઈ ગઈ,
કોણ આ આવ્યું ફળિયામાં છે ?

વરસાદ વિના પણ ટપકે નેવાં,
શાની ભીનપ નળિયામાં છે ?

કેદ થઈ જો જરા સ્મરણમાં,
ઘણી સુંવાળપ સળિયામાં છે.

મારામાં ડૂબીને જુઓ,
ઉપર છે એ તળિયામાં છે.