માતૃભાષા – પન્ના નાયક

[‘શબ્દસૃષ્ટિ’ સામાયિક ડિસેમ્બર-2011માંથી સાભાર.]

આપણને
જે ભાષામાં સપનાં આવે

આપણી માતૃભાષા
મને
હજીય ફિલાડેલ્ફિઆમાં
સપનાં ગુજરાતીમાં આવે છે.
પણ
મારી આસપાસના
કેટલાક ગુજરાતીઓ
ઉમાશંકરની છબિ જોઈને
સતત પૂછ્યા કરે છે :
‘આ કોની છબિ છે ?’
‘આ કોની છબિ છે ?’
અને
મારું સપનું નંદવાઈ જાય છે.
(સપનાંનાં હૈયાંને નંદવામાં વાર શી ?)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

5 thoughts on “માતૃભાષા – પન્ના નાયક”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.