વાતો – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

[‘શબ્દસૃષ્ટિ’ માંથી સાભાર.]

છોડ આ ભાઈ-ભાઈની વાતો,
સાવ દંભી દુહાઈની વાતો.

હોય કરવી તો કર ખુલ્લા દિલથી,
આ દીવાલો ચણાઈની વાતો.

કોઈ હિન્દી ફિલમની સ્ટોરી છે,
લોહીની આ સગાઈની વાતો.

માણસો બૉમ્બ બનીને ફૂટે,
ધર્મની, કઈ ઊંચાઈની વાતો ?

બંદગી-તસ્બીમાં છે રસ કોને ?
વ્યર્થ કરશે ખુદાઈની વાતો.

કોણ છે કેટલામાં જાણું છું,
મૂક મિસ્કીન બડાઈની વાતો.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

2 thoughts on “વાતો – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.