ચાલવા દો ! – જિતુ પુરોહિત

[‘અખંડ આનંદ’ જૂન-2008માંથી સાભાર.]

બીજું બધું જવા દો.
આ દર્દની દવા દો.

હદ થઈ ગઈ છે ઘાની,
ના એક પણ નવા દો.

ઠારી શકો તો ઠારો.
ના આગને હવા દો.

ના ઊપજે કશું તો,
થાતું હો તે થવા દો.

વાચાને બંધ રાખી,
આંખોને બોલવા દો.

અટકો ભલે તમે પણ,
બીજાને ચાલવા દો.

Leave a Reply to rajdev priyank Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

5 thoughts on “ચાલવા દો ! – જિતુ પુરોહિત”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.