તમે કહો તો – તેજસ દવે

[રીડગુજરાતીને આ કૃતિ મોકલવા માટે શ્રી તેજસભાઈનો ખૂબ ખૂબ આબાર. આપ તેમનો આ સરનામે karaut_tushar@yahoo.com અથવા આ નંબર પર +91 9328330229 સંપર્ક કરી શકો છો.]

તમે કહો તો લખી દઉં આ ચોમસાનું ધાડુ
તમે કહો તો દૂર આભમાં ઉડતા વાદળ પાડુ

પાદર બેસી રમતા’તા જ્યાં ઘણી ઘણીયે વાર
ઘર-ઘર રમતા હથેળીઓમાં ઉગી ગયો સંસાર

તમે કહો તો પતંગિયાની પાંખે હું બેસાડુ
તમે કહો તો દૂર આભમાં ઉડતા વાદળ પાડુ

આંખોમાંથી આંસુ સાથે નીકળે લથબથ મોતી
મારી આંખો જૂની યાદને નવી રીતથી જોતી

તમે કહો તો પાછું વાળું સમયનું ગાડુ
તમે કહો તો દૂર આભમાં ઉડતા વાદળ પાડુ

Leave a Reply to tejas dave Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

7 thoughts on “તમે કહો તો – તેજસ દવે”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.