કરારપત્રક : ઍરેન્જ મૅરેજ કરતાં પહેલાં…. – એષા દાદાવાળા

[‘લેખિની’ સામાયિકમાંથી સાભાર.]

જરૂરી નથી કે આપણે એકબીજાની બધી જ
વાત પર સંમત થવાનું,
આપણે બંને, આખી જિંદગી
એકમેકને પ્રેમ કરવા સંમત થયાં
એટલું પૂરતું છે….!
બાકી આપણે સાથે હોઈશું પછી
આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ
દરેકને જોઈ લઈશું.
એકબીજાને અનુકૂળ થવામાં જિંદગી
ખર્ચી નાખવાને બદલે
જેવાં છીએ તેવાં જ એકમેકને ગમીશું,
પ્રેમ કરીશું અને થોડું-ઘણું ઝઘડીશું પણ….!
એકમેકથી રિસાવવાનું બને તો
નર્યા વ્હાલથી મનાવી લઈશું એકમેકને
વારેવારે દર ચોથે દહાડે ‘હું તને પ્રેમ કરું છું’
એવું બોલી બોલી
આપણા પ્રેમને વ્યવહારુ બનાવવાને બદલે
એકાદી સાંજે સાવ અચાનક
વાતવાતમાં
હું આવું કશુંક કરી નાખું તો
‘હું પણ’ એવું બોલીને
આજે મૂકો છો, એટલાં જ ઉમળકાથી
ત્યારે પણ,
મારા હાથમાં તમારો હાથ મૂકી દેશોને ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

10 thoughts on “કરારપત્રક : ઍરેન્જ મૅરેજ કરતાં પહેલાં…. – એષા દાદાવાળા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.