ગઝલ – ગુંજન ગાંધી

એક ટીપું આંખથી સરકી ગયું તો શું થયું ?
એક જણ પાછું ફરી જીવી ગયું તો શું થયું ?

જાગતા હોવા છતાં મેં ડોળ ઊંઘ્યાનો કર્યો
એક સપનું ભૂલથી આવી ગયું તો શું થયું ?

લાગણી મારી ટકોરા બારણે પાછી વળી,
ખોલવામાં સહેજ મોડું થઈ ગયું તો શું થયું ?

જિંદગી આખી વીત્યું મારા ઉપર જે એ બધું,
એક પળ તારી ઉપર વીતી ગયું તો શું થયું ?

કેટલી ઈચ્છાની ઉંમર ખૂબ મોટી થઈ હતી,
એક-બે ઈચ્છાનું સગપણ થઈ ગયું તો શું થયું ?

Leave a Reply to abha raithatha Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

14 thoughts on “ગઝલ – ગુંજન ગાંધી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.