આભને ઝરૂખે – લાલજી કાનપરિયા

આભને ઝરૂખે એક બાંધ્યો છે હીંચકો,
………… હીંચકે ઝૂલે મારો સાયબો સલૂણો.

ચાંદ-સૂરજનાં છત્તર વિરાજે
નવલખ તારાઓની ઘૂઘરિયું બાજે !

સાયબા વિના નથી ખાલી એક ખૂણો,
………… હીંચકે ઝૂલે મારો સાયબો સલૂણો.

વાયરાઓ આવીને વીંજણલા વાય છે
વેદ-ઋચાઓ દેવપંખીઓ ગાય છે !

અભરે ભર્યો, નથી જરીકેય ઊણો,
………… હીંચકે ઝૂલે મારો સાયબો સલૂણો.

નભની ગંગા આવી ચરણો પખાળતી
ઉષા ને સંધ્યા ગુલાલે વધાવતી !

વજ્જરથીય આકરો ને ફૂલથીય કૂણો,
………… હીંચકે ઝૂલે મારો સાયબો સલૂણો.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

One thought on “આભને ઝરૂખે – લાલજી કાનપરિયા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.