ગઝલ – હેમેન શાહ

એકે ડાળે પાન નથી, આ કેવા દિવસો આવ્યા છે;
કોઈ ગળામાં ગાન નથી, આ કેવા દિવસો આવ્યા છે.

રાત-દિવસ એ માત્ર ફૂલોની લેવડદેવડ કરશે પણ;
ફોરમની પહેચાન નથી, આ કેવા દિવસો આવ્યા છે.

વાદળ, સરિતા, કૂવો, ખેતર ને આંખો કે વાતોમાં;
જળનું અનુસંધાન નથી, આ કેવા દિવસો આવ્યા છે.

કાં તો બાજી, કાં તો પ્રલોભન, કાં તો એ હથિયાર હશે;
ચહેરા પર મુસ્કાન નથી, આ કેવા દિવસો આવ્યા છે.

ઝાંખુંપાંખું બે ક્ષણ ચમકે એને દુનિયા પૂજે છે;
સૂરજનું સન્માન નથી, આ કેવા દિવસો આવ્યા છે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “ગઝલ – હેમેન શાહ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.