એ દોસ્ત છે – રિષભ મહેતા

[‘નવનીત સમર્પણ’માંથી સાભાર.]

સ્હેજ ડર; એ દોસ્ત છે !
દૂર સર, એ દોસ્ત છે !

એ ભલે નિંદા કરે
માફ કર, એ દોસ્ત છે !

માર્ગ તારો રોકશે
હમસફર એ દોસ્ત છે !

રાહ દેખે ક્યારનો-
ચાલ ખર; એ દોસ્ત છે !

એ ભલે ચઢતો શિખર
તું ઊતર; એ દોસ્ત છે !

ચાલ એને બેઠો કર
ઝાલ કર; એ દોસ્ત છે !

આવશે પાછો જરૂર-
દ્વાર પર; એ દોસ્ત છે !

Leave a Reply to panchal bharat Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

10 thoughts on “એ દોસ્ત છે – રિષભ મહેતા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.