ગઝલ – ચંદ્રેશ મકવાણા

એક પરપોટો ફૂટ્યાની દાઝમાં
નાવ ખટકી ગઈ નદીની આંખમાં.

એટલી ડાળો ઉપર છે બેસણાં
જેટલાં ફૂલો છે આ ફૂલછાબમાં

શું ભૂલ્યો છું એય ભૂલી જાઉં હું
ભૂલવું જો હોય મારા હાથમાં.

એકપણ શેઢો સલામત ના રહે
એટલાં છીંડાં પડ્યાં છે વાડમાં.

હાશ ! આવી શ્વાસને અડકી જ ત્યાં !
અંત પલટાઈ ગયો શરૂઆતમાં

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

12 thoughts on “ગઝલ – ચંદ્રેશ મકવાણા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.