એક વિરામ – તંત્રી

પ્રિય વાચકમિત્રો,

સામાન્ય સમારકામ અને બૅકઅપના કાર્યને અનુલક્ષીને આજે રીડગુજરાતી પર રજા રહેશે તેમજ આવતીકાલે એક જ લેખ પ્રગટ થઈ શકશે તેની નોંધ લેશો. આ વિરામ દરમિયાન કેટલીક નવી સુવિધાઓ ઉમેરવાની ચકાસણી કરવામાં આવશે અને ફરી એક વાર મોબાઈલ એપ્લિકેશનનું કાર્ય આગળ ધપાવવામાં આવશે.  ટેકનિકલ સુધારા કરીને રીડગુજરાતીને આંતરિક રીતે વધુ સુસજ્જ કરવાના હેતુથી અમુક સમયાંતરે એક વિરામ જરૂરી બને છે, આથી અસુવિધા બદલ ક્ષમા કરશો.

તંત્રી,
રીડગુજરાતી

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “એક વિરામ – તંત્રી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.