ક્યાં સુધી – વીરેન મહેતા

આપણો કક્કો જ સાચો ક્યાં સુધી ?
કાંખઘોડી સાથ નાચો ક્યાં સુધી ?

બાથમાં લેવા ગગન ઊડી પતંગ
પ્હોંચશે માંજો આ કાચો ક્યાં સુધી ?

વસ્ત્રથી ઝાઝાં હવે છે થીગડાં
એ જ દોરો, સોય, ઢાંચો ક્યાં સુધી ?

ને શરીરી સત્યને શ્રી માનતાં
તું જશે લૈ આ લબાચો ક્યાં સુધી ?

સાર સઘળો છે અઢી અક્ષર મહીં
પુસ્તકો દળદાર વાંચો ક્યાં સુધી ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “ક્યાં સુધી – વીરેન મહેતા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.