ગઝલ – અશરફ ડબાવાલા

[‘નવનીત સમર્પણ’માંથી સાભાર.]

પગરવ સુણાવો અથવા નીરવતાને બુઝાવો,
કાં તો અમીરી દ્યો કાં ગરીબીને હટાવો.

નાહક ન એને રણના તમે પાઠો ભણાવો,
પહેલાં બિચારાં જળને બરફ શું છે બતાવો

તારા સિવાય ક્યાંયે નથી ઠરતું હવે મન,
આ છે પ્રભાવ તારો કે છે મારા અભાવો.

એ છે સહજ ને એને સહજતાથી થવા દો,
કોઈ રીતે ગઝલને અભિનય ના કરાવો.

લખવા કે બોલવાનું રહે કંઈ ના પછીથી,
એકાદ લીટી અમને કદી એવી લખાવો.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

One thought on “ગઝલ – અશરફ ડબાવાલા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.