ભીડમાં…. – મધુમતી મહેતા

[‘નવનીત સમર્પણ’માંથી સાભાર.]

સૂમસામ છે બધુંય સંબંધોની ભીડમાં
આવ્યા ભલે બધાય પ્રસંગોની ભીડમાં

તરતા મૂક્યા હતા ધીરેક તારી યાદમાં
દીવા તણાઈ જાય તરંગોની ભીડમાં

એ સાથમાં હતી છતાંય ત્યાં હતી નહીં
દોરી મળે ન ક્યાંય પતંગોની ભીડમાં

શોધું છું શામળા તે સામે જ તો હતા
ખરચાઈ ગઈ ક્ષણો તો અભંગોની ભીડમાં

રસ્તોય આ રહ્યો ને ના દૂર મંઝિલો
અટવાઈ ગ્યા અમે તો સંતોની ભીડમાં

જે પામવાને માટે આપે કરી સફર
ખોવાઈ એ ક્ષણો જ પ્રબંધોની ભીડમાં

વણજો ગઝલનું પોત જરા ધ્યાન રાખીને
બદલાઈ જાય અર્થો શબ્દોની ભીડમાં

રડવું તજીને મ્હેતા એનો કરો જશન
તમને મળ્યું છે શ્વેત જે રંગોની ભીડમાં

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

9 thoughts on “ભીડમાં…. – મધુમતી મહેતા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.