ગઝલ – નટવર આહલપરા

[‘શબ્દસૃષ્ટિ’ સામાયિકમાંથી સાભાર.]

પોસ્ટરોની જેમ વંચાયા કરું,
રોજ ફાટું રોજ સંધાયા કરું !

સૂર્ય સાથે ઓગળું છું રણ મહી,
જળ બનીને હું જ સુકાયા કરું !

તું વસંતી રૂપની દુલ્હન બને,
બંધ કમરામાં જ ઘૂંટાયા કરું !

સ્પર્શ તારો યાદ આવે જે ઘડી,
મન મહીં હું રોજ ભીંજાયા કરું !

તું કથાના પાત્રને જાણે નહીં,
તું કદી વાંચે તો સમજાયા કરું !

આપણો તો કાયમી સંગાથ છે
ગાંઠ થઈને મનમાં બંધાયા કરું !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “ગઝલ – નટવર આહલપરા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.