જીવું છું – એસ. એસ. રાહી

[‘અખંડ આનંદ’ સામાયિકમાંથી સાભાર.]

તેથી જ તો તારાથી ઘણો દૂર જીવું છું,
લોકો ન કહે કેટલો મજબૂર જીવું છું.

સંદેહ તને હોય તો ખંખેરી નાખજે,
તારા વગર મજા છે ને ભરપૂર જીવું છું.

રસ્તાઓ, ગલીઓની જરૂરત નથી રહી,
મેડી છે પ્રેમની અને મશહૂર જીવું છું.

એકાન્તનો નશો મને ચઢતો રહે છે દોસ્ત,
હું તો સુરા વિના બહુ ચકચૂર જીવું છું.

મારામાં અને પેલા કબીરવડમાં સામ્ય છે,
તેની જ જેમ હુંય ઘેઘૂર જીવું છું.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

13 thoughts on “જીવું છું – એસ. એસ. રાહી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.