એટલું જ કહેવું – હરિકૃષ્ણ પાઠક

[‘શબ્દસૃષ્ટિ’ સામાયિકમાંથી સાભાર.]

આપણે તો એટલું જ કહેવું :
કાળની કસોટીએ તો ઊતરશું પાર
હજી હૈયામાં એવી છે હામ,
દેશ કે વિદેશ નહીં ભૂલ્યા-ભટક્યા
વસ્યું હૈયામાં ગમતીલું ગામ;
પાઈની ઉધારી ના કરવી
ને દેવું તો હૈયે હરખાઈ બસ દેવું.
……… આપણે તો એટલું જ કહેવું.

આવ્યા’તા જેમ એમ લેશું વિદાય
નહીં નામનો યે ખટકો કે ખોટ,
રડવાનું આવ્યું તો ધોધમાર રોયા
જરી હસવું મળ્યું તો લોટ-પોટ.
પીળા પાનામાં નથી રાખ્યા હિસાબ
ચિત્ત ચોખ્ખું ભવચોપડાની જેવું,
……… આપણે તો એટલું જ કહેવું.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “એટલું જ કહેવું – હરિકૃષ્ણ પાઠક”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.