એક ભક્તની ગઝલ – ચંદ્રેશ શાહ

ધૂણી ધખાવીને બેઠો છું
હૂંડી લખાવીને બેઠો છું

છૂટે નહિ છેલ્લા શ્વાસ સુધી
લગની લગાવીને બેઠો છું

અવશ્ય થશે અમૃતનો અનુભવ
બહુ વિષ પચાવીને બેઠો છું

હરિ જ કરે ઊભો ઝાલીને હાથ
આસન જમાવીને બેઠો છું

પિંડમાં પ્રકટતું લાગે બ્રહ્માંડ
શું શું સમાવીને બેઠો છું !

મુક્તિ વિના ક્યાં આરો ચંદ્રેશ
મસ્તક નમાવીને બેઠો છું

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “એક ભક્તની ગઝલ – ચંદ્રેશ શાહ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.