સરગવા – ભગવતીકુમાર શર્મા

હણાયા બધા મારા કૂણા સરગવા;
તમે આવીને પાછા રોપો સજનવા !

હયાતી વિકલ્પોનો પર્યાય લાગે;
હું પેલો છું, આ છું, ફલાણો છું અથવા.

સતત દોડતો સૂર્યની પૂંઠે પૂંઠે;
થયો છે શું પડછાયાને પણ હડકવા ?

કરો પ્રાર્થના સૂર્ય ઢંકાઈ જાયે;
મૂકી છે મેં તડકામાં છાતી પલળવા !

મને મારા પર પણ ન પડતો ભરોસો;
સૂણું છું હું મારે વિશે કંઈક અફવા !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.