કોથળો છે હાડચામનો – ભાણ સાહેબ

કામનો કામનો કામનો રે,
…………….. તું અહીંયા આવ્યો શા કામનો ?

સંત સ્વરૂપી ગંગા ન નહાયો,
…………….. ભજન કિયો ન સીયારામનો રે…. તું

પાપ કરતાં પાછું ન જોયું,
…………….. ડરી બેઠો નહીં ઠામનો રે…. તું

આ રે કાયામાં શું રે મોહ્યા છો ?
…………….. કોથળો છે હાડચામનો રે…. તું

ભાણ કહે તું ચેતી લે પ્રાણિયા,
…………….. પછી નહીં રહે ઘાટ ગામનો રે… તું

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

2 thoughts on “કોથળો છે હાડચામનો – ભાણ સાહેબ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.