વસવસો – પ્રીતમ લખલાણી

બાળપણમાં
ગામના ઝાંપામાં
બાળ ભેરુ સાથે
જેની ડાળે
દિવસભર હીંચકતો હતો
તે ઠૂંઠું વૃક્ષ…..
અને વાર તહેવારે
શ્રદ્ધા ભક્તિથી
સિંદૂર ચઢાવવા જતો હતો
તે બે ચાર પાળિયા
જો પાદરમાં
નજરે ન ચઢ્યા હોત તો ?
હું મારે નહીં પણ
કોઈ બીજા ગામે ગયો હતો
તે વસવસા સાથે
અમેરિકા પાછો ફરી ગયો હોત !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

2 thoughts on “વસવસો – પ્રીતમ લખલાણી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.