ગઝલ – અનંત પટેલ

અધૂરા વાયદાઓની તને ફરિયાદ કરવી છે,
સૂણો જો ધ્યાન દઈને તો હૃદયની વાત કરવી છે.

કરી છે લાખ ક્ષતિઓ અમે અણજાણતા રહીને,
કરો જો માફ તો ગુન્હાતણી કબૂલાત કરવી છે.

સાથે કશું કોઈ જીવનમાં લઈ નથી જાતું-
કરે સૌ યાદ સદા એવી મુલાકાત કરવી છે.

અમારી ચેષ્ટાઓને ભલે સમજી શક્યું ના કોઈ-
અમારે તો મધુરા પ્રેમની ખૈરાત કરવી છે.

નવા સંબંધની વાતો હવે કરવી નથી અહિંયાં,
વિયોગ તણી ઘડિયો ફરીથી યાદ કરવી છે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

7 thoughts on “ગઝલ – અનંત પટેલ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.