સામાન્ય સમારકામ – તંત્રી

રીડગુજરાતીને આંતરિક રીતે વધુ સુસજ્જ કરવા માટે કેટલુંક સામાન્ય સમારકામ (મેઈન્ટેનન્સ) તાત્કાલિક કરવું જરૂરી હોવાથી આજે અને આવતીકાલે બે લેખો પ્રકાશિત થઈ શકશે નહિ. તા. 14મીને ગુરુવારથી બે લેખો સાથે ફરી મળીશું.

લિ.
તંત્રી, રીડગુજરાતી.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.