પ્રવાસમાં – તંત્રી

પ્રિય વાચકમિત્રો,

હાલમાં રાજસ્થાનના પ્રવાસ પર છું તેથી ગુરુવાર સુધી આપને નવા લેખો સાથે નહીં મળી શકું, પરંતુ એ પછી એક નવા પ્રવાસ લેખ સાથે મળવાનું જરૂર થશે, ત્યાં સુધી રીડગુજરાતી પર વિરામ રહેશે. શુક્રવાર તા. 22મીના રોજ નવા બે લેખો સાથે ફરી મળીશું. આ દરમિયાન ઈન્ટરનેટ, ઈ-મેઈલ  વગેરેથી દૂર હોવાને કારણે આપના પત્રોના જવાબ નહીં પાઠવી શકાય, તેની નોંધ લેશો.

લિ.
મૃગેશ શાહ.
તંત્રી, રીડગુજરાતી.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

8 thoughts on “પ્રવાસમાં – તંત્રી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.