થોડો વિરામ – તંત્રી

પ્રિય વાચકમિત્રો,

થોડા લેખોનું સમીક્ષાકાર્ય તેમજ કેટલીક ટેકનિકલ ક્ષતિ દૂર કરવાની હોઈને થોડો વિરામ જરૂરી છે. વળી, સતત કાર્યને લીધે ડૉક્ટરની વધુ કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ ન કરવાની હમણાં સલાહ છે તેથી  વચ્ચે બે-ચાર દિવસ રજા લેવાનું ઉચિત લાગે છે. વાચકોને રસભંગ થાય છે પરંતુ તેઓ મને ક્ષમા કરે તેવી વિનંતી. નવા બે લેખો સાથે હવે 19મી તારીખે શુક્રવારે મળીશું.

નમસ્તે
આવજો

લિ.
મૃગેશ શાહ
તંત્રી.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

5 thoughts on “થોડો વિરામ – તંત્રી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.