જુઓ – ડૉ. મુકેશ જોષી

[ રીડગુજરાતીને આ સુંદર ગઝલ મોકલવા બદલ શ્રી મુકેશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ તેમનો આ dr.mbjoshi@gmail.com સરનામે સંપર્ક કરી શકો છો.]

વાદળાનું કદ નહીં પણ દળ જુઓ,
માનવીનું પદ નહીં સમજણ જુઓ.

છું આમ તો સફર મહીં બસ એકલો,
તો ય છે સંભળાય, આ પગરવ જુઓ.

યાદ ઘરની આવી હોય એ પણ બને,
છે પંખીઓનો થાય આ કલરવ જુઓ.

ક્યારેય ના નમ્યાં પહાડો જે કોઈને,
એમના અથડાય આ કણકણ જુઓ.

આમ તો કારણ પણ એનું એ જ છે,
આંધિમાં અટવાય આ રજકણ જુઓ.

માણસ નહીં, સહીની કિંમત છે હવે,
અક્ષરજ્ઞાનનું, કેવું વળગણ જુઓ.

અરે જિંદગી આખી તો અઘરી લાગશે,
ચાલો હવે, એને જીવી ક્ષણ ક્ષણ જુઓ.

આપ, હું, નિરાંત ને વળી આવી ગઝલ,
છે શ્વાસથી ય પર આ સગપણ જુઓ.

Leave a Reply to Aarti Bhadeshiya Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

7 thoughts on “જુઓ – ડૉ. મુકેશ જોષી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.