પાછા તમે…. – સંદિપ એ. નાયી

[ રીડગુજરાતીને આ કૃતિ મોકલવા બદલ નવોદિત સર્જક સંદિપભાઈનો (બલોલ, મહેસાણા) ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ તેમનો આ નંબર પર +૯૧ ૮૫૧૧૦૬૭૩૪૦ સંપર્ક કરી શકો છો.]

ના હસી આજે શક્યા પાછા અમે….
ના રડી આજે શક્યા પાછા તમે….

રોજ રાતી વાદળી ગાજ્યા કરે…
ના પડી આજે શક્યા પાછા અમે…

ને હવાને શું હવા વાતી હશે ?
ના હલી આજે શક્યા પાછા તમે…

કોનું છે આ નામુ બાકી યાદ કર..
ના ભરી આજે શક્યા પાછા અમે…

નામના તારી ભુલાશે આ જ તો…
ના ખસી આજે શક્યા પાછા તમે…

રોજ તારી જાતને પૂછો તમે….
ના સહી આજે શક્યા પાછા અમે….!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

11 thoughts on “પાછા તમે…. – સંદિપ એ. નાયી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.