આ માસનું ગુજરાતી કેલેન્ડર

અહીં ચાલુ મહિનાના તમામ દિવસો વિશેની વિગતો જેવી કે સામાન્ય/શુભ દિવસ તેમજ જે તે દિવસના કોઈ પર્વ પ્રસંગની વિશેષ માહિતી આપવામાં આવી છે. આપેલ તિથિ અને પર્વ-પ્રસંગોની માહિતી સુપ્રસિદ્ધ પંચાગો, ગુજરાતી કેલેન્ડરોના આધારે શક્ય એટલી ચોક્કસાઈપૂર્વક આપવામાં આવી છે તેમ છતાં ભિન્ન ભિન્ન મતો પ્રમાણે તેમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે તેની વાચક મિત્રોએ નોંધ લેવી. તમામ વિગતો ભારતીય સમય પ્રમાણે છે.

September 2020

રવિવાર સોમવાર મંગળવાર બુધવાર ગુરુવાર શુક્રવાર શનિવાર
   
01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

06

 

 

07

 

 

08

 

 

09

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

     
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.