પ્રવાસવર્ણન

કદમખંડી અને કલેશ્વરી (કલેશ્રી) ધામ – પ્રવીણ શાહ

[ હંમેશની જેમ નવી જગ્યાઓની સફર કરાવતા શ્રી પ્રવીણભાઈ આજે વધુ એક નવી જગ્યા વિશેની માહિતી લઈને ઉપસ્થિત થયા છે. રીડગુજરાતીને આ લેખ મોકલવા માટે શ્રી પ્રવીણભાઈનો (અમદાવાદ) ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ તેમનો આ નંબર પર +91 9426835948 અથવા આ સરનામે pravinkshah@gmail.com સંપર્ક કરી શકો છો.] પંચમહાલ જીલ્લાના લુણાવાડાની નજીક કદમખંડીની બેઠક અને કલેશ્વરીધામ બહુ […]

જુનારાજની મુલાકાતે – પ્રવીણ શાહ

[ હંમેશની જેમ નવી જગ્યાઓની સફર કરાવતા શ્રી પ્રવીણભાઈ આજે વધુ એક નવી જગ્યા વિશેની માહિતી લઈને ઉપસ્થિત થયા છે. રીડગુજરાતીને આ લેખ મોકલવા માટે શ્રી પ્રવીણભાઈનો (અમદાવાદ) ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ તેમનો આ નંબર પર +91 9426835948 અથવા આ સરનામે pravinkshah@gmail.com સંપર્ક કરી શકો છો.] બધીબાજુ પાણીથી ઘેરાયેલા એક નાનકડા ટાપુ પર, એક નાનું […]

કેરાલા : ભગવાનનો પોતાનો પ્રદેશ – પ્રવીણ શાહ

[ અમદાવાદ સ્થિત પ્રવીણભાઈના પ્રવાસ લેખો આપણે માણતા જ રહીએ છીએ. તાજેતરમાં તેમણે કરેલા કેરાલાના પ્રવાસનો આ લેખ વાંચીને આપણે પણ વર્ચ્યુઅલી તેમની સાથે જોડાઈ જઈએ ! રીડગુજરાતીને આ સુંદર લેખ મોકલવા બદલ શ્રી પ્રવીણભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ તેમનો આ સરનામે pravinkshah@gmail.com અથવા આ નંબર પર +91 9426835948 સંપર્ક કરી શકો છો.] [dc]કે[/dc]રાલાના લોકો, […]

યાત્રા ગુર્જરી – ડૉ. આરતી પંડ્યા

[ આજના વિજયાદશમીના પર્વની સર્વ વાચકમિત્રોને શુભકામનાઓ. ] [પુનઃપ્રકાશિત] [dc]દ્વા[/dc]રિકાથી દમણ અને વેરાવળથી વલસાડ : આ તો, ગુજરાતના માનચિત્રને આંખોમાં ઉતારવાનો સંકેત માત્ર, તેની માટીની સુગંધમાં, અતીતનો ઈતિહાસ એટલાં બધાં જાજરમાન રૂપ જાળવીને બેઠો છે કે આપણે આશ્ચર્ય પામી જઈએ ! હા, આ પણ ગુજરાત છે, મિત્રો. પુસ્તકોનાં પાનાંઓની બહાર, વ્યાખ્યાનોના શબ્દોથી અલગ અને સમાજજીવનના […]

ફ્લોરિડા ટાપુઓનો પ્રવાસ – ભાવેશ પટેલ

[ ‘ફલોરિડા ટાપુઓ’ના પ્રવાસનો આ લેખ રીડગુજરાતીને મોકલવા બદલ શ્રી ભાવેશભાઈનો (અમેરિકા) ખૂબ ખૂબ આભાર. આ તેમની પ્રથમ કૃતિ છે. આપ તેમનો આ સરનામે સંપર્ક કરી શકો છો : bhavesh.mcts@gmail.com ] [dc]આ[/dc]મ તો અમારો આ પ્રવાસ અમદાવાદના પ્રવાસની અવેજીમાં ગોઠવાયેલો એટલે શરૂઆતમાં થોડો ઉત્સાહ ઓછો હતો પરંતુ જેમ જેમ પ્રવાસ આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ […]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.