ડાઉનલોડ

» તારે જમીન પર

મૌલિક તથા અનુવાદિત/રૂપાંતરિત જીવનપ્રેરક અને બોધદાયક કૃતિઓનું આ સંકલન વલ્લભવિદ્યાનગરના શ્રી ગોવિંદભાઈ શાહે પ્રકાશિત કર્યું છે. પ્રતિવર્ષ પ્રકાશિત થતા સંચયનો આ ચોથો મણકો છે. આ પુસ્તક આપ PDF સ્વરૂપે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. : (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader)

Download TARE ZAMIN PER | 6 MB | PDF file


» સંસ્કૃતસત્ર-11 (વર્ષ : 2010)

મહુવા ખાતે યોજાયેલ સંસ્કૃતસત્ર-11નો (ઉપનિષદ સુધા) રીડગુજરાતી પર પ્રકાશિત થયેલો વિસ્તૃત અહેવાલ વાંચવા માટે નીચે આપેલી PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download SANSKRIT-SATRA-11 | 632 KB | PDF file


» સદભાવના પર્વ-2 (વર્ષ : 2010)

મહુવા ખાતે યોજાયેલ સદભાવના પર્વ-2નો રીડગુજરાતી પર પ્રકાશિત થયેલો વિસ્તૃત અહેવાલ વાંચવા માટે નીચે આપેલી PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download SADBHAVANA-PARVA-2 | 500 KB | PDF file


» અસ્મિતાપર્વ-13 (વર્ષ : 2010)

મહુવા ખાતે યોજાયેલ સાહિત્યિક પર્વ-અસ્મિતાપર્વ-12નો રીડગુજરાતી પર પ્રકાશિત થયેલો વિસ્તૃત અહેવાલ વાંચવા માટે નીચે આપેલી PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download ASMITA-PARVA-13 | 540 KB | PDF file


» જ્યાં હાથ નાખો ત્યાં સોનું છે - અનુ. દર્શા કિકાણી

દક્ષિણ કોરિયાની ‘દેવૂ’ કંપનીના સ્થાપક અને ચેરમેન શ્રી કિમ વૂ ચૂંગ ના પુસ્તકનો ગુજરાતી ભાવાનુવાદ (કુલ પાન : 60) આપ અહીંથી PDF સ્વરૂપે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download JYAA-HATH-NAKHO | 260 KB | PDF file


» ગીતા-પ્રવચનો - વિનોબા

વિનોબા ભાવે કથિત, શ્રીમદ ભગવદગીતા પર આધારિત સુપ્રસિદ્ધ 'ગીતા-પ્રવચનો'નું સંપૂર્ણ પુસ્તક (કુલ પાન : 239) આપ અહીંથી PDF સ્વરૂપે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download GEETA-PRAVACHANO | 1.52 MB | PDF file


» સંસ્કૃતસત્ર-10 (વર્ષ:2009)

મહુવા ખાતે યોજાયેલ સંસ્કૃતસત્ર-10નો રીડગુજરાતી પર પ્રકાશિત થયેલો વિસ્તૃત અહેવાલ વાંચવા માટે નીચે આપેલી PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download SANSKRIT-SATRA-10 | 471 KB | PDF file


» દેશી-હિસાબ ડાઉનલોડ કરો

અહીં નીચે આપેલી ફાઈલ પર ક્લિક કરીને આપ દેશી-હિસાબ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આ ફાઈલમાં સંપૂર્ણ દેશી-હિસાબના માત્ર અમુક પ્રકરણોનો જ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ફાઈલ ડાઉનલોડ કરીને unzip કર્યા બાદ PDF - Adobe Reader માં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download GUJARATI-DESI-HISAB | 5.0 MB | ZIP Format + PDF file


» અસ્મિતાપર્વ-12 (વર્ષ : 2009)

મહુવા ખાતે યોજાયેલ સાહિત્યિક પર્વ-અસ્મિતાપર્વ-12નો રીડગુજરાતી પર પ્રકાશિત થયેલો વિસ્તૃત અહેવાલ વાંચવા માટે નીચે આપેલી PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download ASMITA-PARVA-12 | 413 KB | PDF file


» ભીતરનું સામર્થ્ય

વિચારવલોણું પરિવાર દ્વારા પ્રકાશિત ઉત્તમ અને જીવનપ્રેરક પુસ્તક. મૂળ બાર્બરા હેન્સનના આ પુસ્તકનો અનુવાદ સોનલબેન પરીખે કર્યો છે. સંપૂર્ણ પુસ્તક આપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF-Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે.(જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download BHITAR-NU-SAMARTHYA | 672 KB | PDF file


» હું ડૉક્ટર, હું દર્દી

રીડગુજરાતી પર પ્રકાશિત થયેલ સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર ડૉ. પ્રદીપ પંડ્યાના સ્વાનુભવની સત્યકથાની આ સંપૂર્ણ પુસ્તિકા આપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download HU-DOCOTR-HU-DARDI | 205 KB | PDF file


» ખરી પડે છે પીંછું

સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માના સુપુત્રી રીનાબેન મહેતાની કલમે રીડગુજરાતી પર પ્રકાશિત થયેલા 23 જેટલા લલિત નિબંધોનો સંચય. તમામ નિબંધો તેમના પુસ્તક 'ખરી પડે છે પીંછું' માંથી લેવામાં આવ્યા છે. આપ અહીંથી આ પુસ્તકના કેટલાક ઉત્તમ લેખો ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download KARIPADE-CHHE-PICHHU | 528 KB | PDF file


» આરણ્યક

વિચારવલોણું પરિવારનું વધુ એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશન. બિભૂતિભૂષણ બંધોપાધ્યાય રચિત ‘આરણ્યક’ પુસ્તકનો અનુવાદ ડૉ. ચન્દ્રકાન્ત મહેતાએ કર્યો છે તેમજ તેનું સંક્ષિપ્તીકરણ પ્રજ્ઞાબેન પટેલે કર્યું છે. કુદરતી સૌંદર્યના આલંકારિક વર્ણનો અને ઉત્તમોત્તમ ઉપમાઓ સાથે અરણ્યમાં હોવાની અનુભૂતિ કરાવતું આ પુસ્તક આપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF-Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે.(જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download ARANYAK | 269 KB | PDF file


» સદભાવના પર્વ

ફેબ્રુઆરી-2009માં મહુવા ખાતે યોજાયેલ 'સદભાવના પર્વ'નો વિસ્તૃત અહેવાલ અગાઉ રીડગુજરાતી પર પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ અહેવાલની PDF ફાઈલ આપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download SADBHAVNA-PARVA | 256 KB | PDF file


» સરળ રોગોપચાર

વિવિધ અખબારો, આયુર્વેદિક પુસ્તકો અને ઘરગથ્થુ ટુચકાઓનું સંકલન કરીને 405 પાનનું વિશાળ પુસ્તક સંપાદન કરનાર શ્રી ગાંડાભાઈ પટેલનું આ પ્રથમ ઈ-પુસ્તક છે. આ પુસ્તકનો હેતુ ઉપયોગી માહિતી તેમજ માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાનો છે. આપ સંપાદકશ્રીનો આ સરનામે સંપર્ક કરી શકો છો : gvpatel@paradise.net.nz અહીં ફાઈલ Zip Format માં આપવામાં આવી છે. ફાઈલ ડાઉનલોડ કરીને unzip કર્યા બાદ PDF - Adobe Reader માં વાંચી શકાય છે.(જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download SARAL-ROGOPCHAAR | 1.95 MB | ZIP Format + PDF file


» પૌરાણિક પાત્રોનો પરિચય કરાવતું સંસ્કૃત સત્ર-9 (વર્ષ : 2008)

પુરાણના વિવિધ પાત્રોનો સુંદર પરિચય આપતું મહુવા ખાતે 2008માં યોજાયેલ સંસ્કૃત સત્રનો અહેવાલ આપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download SANSKRUIT-SATRA-9 | 372 KB | PDF file


» હૃદયના ઉદગાર

સ્વ. શ્રી કનુભાઈ પંડ્યાની કલમે રચાયેલ 160 જેટલા હાઈકુ, કાવ્યો અને ગઝલોનો કુલ 118 પાનના વાંચનનો રસથાળ આપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરીને માણી શકો છો. સંપૂર્ણ પુસ્તક PDF Format માં છે. ફાઈલ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ PDF - Adobe Readerમાં વાંચી શકાય છે. (જો આ સોફટવેર આપની પાસે ન હોય તો : Get Reader )

Download HRIDAY-NA-UDDGAR | 168 KB | PDF file

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.