આપનો લેખ મોકલાવો

રીડગુજરાતી પર નિયમિતરૂપે શિષ્ટ, જીવનપ્રેરક અને સત્વશીલ સાહિત્ય પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને આ સાહિત્ય પુસ્તકો, સામાયિકો તેમજ અન્ય વિવિધ પ્રકાશન માધ્યમો દ્વારા ઉપલબ્ધ થતું હોય છે. પરંતુ લેખોની પસંદગી માટે માત્ર આટલા જ સ્ત્રોત મર્યાદિત નથી. નવોદિત સર્જક પણ પોતાની કૃતિ પ્રકાશન અર્થે મોકલી શકે છે. આપણા આદરણીય સાહિત્યકારો, નવોદિત સર્જકો કે અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ – જેઓ રીડગુજરાતીને પોતાનો લેખ/કાવ્ય વગેરે મોકલવા ઈચ્છતા હોય, તેઓ આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને પોતાની કૃતિ સરળતાથી મોકલી શકે છે. લેખકોને કૃપયા પોતાની રચના મોકલતા પહેલા નીચેની પ્રશ્નોત્તરી ધ્યાનપૂર્વક જોઈ લેવા વિનંતી છે. પ્રશ્નોત્તરી બાદ આપેલા ફોર્મમાં જરૂરી વિગત ભરીને, જે તે ફાઈલ જોડીને લેખ મોકલી શકાય છે.

-: લેખ મોકલવા માટેનું ફોર્મ :-

Your Name (required) :

Your Email (required) :

Article Type (required) :

Your Message :

Attach Your File (required) : ( doc / docx / pdf / zip - Not more than 7MB. )