આપનો લેખ મોકલાવો

રીડગુજરાતી પર નિયમિતરૂપે શિષ્ટ, જીવનપ્રેરક અને સત્વશીલ સાહિત્ય પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને આ સાહિત્ય પુસ્તકો, સામાયિકો તેમજ અન્ય વિવિધ પ્રકાશન માધ્યમો દ્વારા ઉપલબ્ધ થતું હોય છે. પરંતુ લેખોની પસંદગી માટે માત્ર આટલા જ સ્ત્રોત મર્યાદિત નથી. નવોદિત સર્જક પણ પોતાની કૃતિ પ્રકાશન અર્થે મોકલી શકે છે. આપણા આદરણીય સાહિત્યકારો, નવોદિત સર્જકો કે અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ – જેઓ રીડગુજરાતીને પોતાનો લેખ/કાવ્ય વગેરે મોકલવા ઈચ્છતા હોય, તેઓ ઈ-મેલ દ્વારા પોતાની કૃતિ સરળતાથી મોકલી શકે છે. લેખકોને કૃપયા પોતાની રચના મોકલતા પહેલા નીચેની પ્રશ્નોત્તરી ધ્યાનપૂર્વક જોઈ લેવા વિનંતી છે. ઈ-મેલમાં જરૂરી વિગત સાથે, જે તે ફાઈલ જોડીને લેખ મોકલી શકાય છે.

લેખ મોકલવા માટેનું અમારું ઈ-મેલ સરનામું છે – shah.mrugesh@gmail.com
વોટ્સએપ દ્વારા અમને લેખ મોકલવા માટે નંબર છે – ૯૯૭૪૪૧૦૮૬૮

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.